Spoločnosť na pomoc osobám s autizmom v Trnave

Kontakt

Spoločnosť na pomoc osobám s autizmom v Trnave, Hlavná 17, 917 01 Trnava
Korešpodenčná adresa: DS Ȏsmy svetadiel, Borová 8, 919 61

Predstavensto SPOSA-T

Mgr. Soňa Fülöpová, 0917 678 450, predsedníčka
Mária Markovičová, 0908 111 146, podpredsedníčka
Mário Bilčík

Dozorná rada SPOSA-T

Peter Baláž
Mgr. Jarmila Ponecová
Jarmila Hodálová

Email: sposa.t@gmail.com

© 2020 Sposa-T