Spoločnosť na pomoc osobám s autizmom v Trnave

Kontakt

Spoločnosť na pomoc osobám s autizmom v Trnave,

Sídlo: Okružná 6497/9, Trnava 917 01

IČO:36086720
DIČ:2021444777

Korešpodenčná adresa: DS Ȏsmy svetadiel, Borová 8, 919 61
Email: sposa.t@gmail.com

Predstavensto SPOSA-T

Mgr. Soňa Fülöpová, 0917 678 450, predsedníčka
Mária Markovičová, 0908 111 146, podpredsedníčka
Mário Bilčík

Dozorná rada SPOSA-T

Peter Baláž
Mgr. Jarmila Ponecová
Jarmila Hodálová

© 2023 Sposa-T