Spoločnosť na pomoc osobám s autizmom v Trnave

Sposa-T

SPOSA-T je dobrovoľné združenie občanov, ktoré zastupuje záujmy detí, mládeže a dospelých postihnutých autistickým syndrómom. Jej cieľom je presadzovanie a podpora všetkých opatrení, ktorých cieľom je zlepšenie kvality života postihnutých ľudí s poruchou autistického spektra a mentálnym znevýhodnením. Postupnými krokmi buduje centrum služieb Osmy svetadiel, komunitného charakteru, kde nájdu podporu a pomoc rodiny s členom s PAS počas celého života, podľa individuálnych potrieb.

SPOSA-T od svojho vzniku v roku 1998 vyvíja osvetovo-poradenskú i mediálnu činnosť , organizuje kurzy , školenia, konferencie pre rodičov a odborníkov, oboznamuje odbornú aj laickú verejnosť o problematike autizmu, pripravuje návrhy na legislatívne zmeny ku Koncepcii celoživotnej starostlivosti o ľudí s PAS. Organizuje voľnočasové aktivity, výlety, rekondičné pobyty pre celé rodiny, výstavy, charitatívne koncerty či iné prezentačné podujatia. Na podnet združenia vznikli autistické triedy v materských školách, základných školách i praktická škola v regióne. . Od roku 2014 SPOSA-T poskytuje v centre Osmy svetadiel sociálne služby v dennom stacionári pre dospelých ľudí s PAS.

Nové priestory a ochranné prostriedky

16.6.2021

Počas druhej vlny epidemiologickej situácie sme mali možnosť poskytovať služby bez zavretia zariadenia Osmy svetadiel DS, nakoľko bolo v našich silách dodržať opatrenia, ktoré boli stanovené a udržiavať priestory hygienicky bezpečné. Vďaka Nadácii Volswagen sme z poskytnutého daru nakúpili ochranné prostriedky, čističky vzduchu včas, pred druhou vlnou pandémie.
Podarilo sa nám vybaviť nové priestory pre poradenstvo, služby a vzdelávanie rodín s deťmi, ktorým nie sú poskytované iné služby. Prerobili a prispôsobili sme ich našim potrebám, prerobili sme toaletu s kúpeľňou aby bola vhodná pre nás aj našich klientov. Priestory sme vybavili kuchynskou linkou, kde môžeme nacvičovať samoobslužné práce a kde si rodičia môžu pripraviť kávu, čaj a iné podľa chuti a potreby. Priestory budú využívané na komunitné stretnutia, sociálne poradenstvo, terapie, vzdelávanie.
Nové priestory sme začali využívať v máji, hneď ako to dovolila situácia s COVID-19.

© 2023 Sposa-T